Preskočiť na obsah

Aktivácia Windows Server 2016/2019/2022 Standard/Datacenter

Krok 1: Na úvodnej obrazovke napíšte do ponuky štart CMD, aby ste otvorili príkazový riadok a vyberte „Spustiť ako správca“

Krok 2: V príkazovom riadku vykonajte nasledujúce príkazy:

Windows Server 2016 2019 2022 Standard

DISM /Online /Set-Edition:ServerStandard /ProductKey:xxxxx-xxxxx-xxxxxx-xxxxxx /AcceptEula

Windows Server 2016 2019 2022 Datacenter

DISM /Online /Set-Edition:ServerDatacenter /ProductKey:xxxxx-xxxxx-xxxxxx-xxxxxx /AcceptEula

Krok 3: Stlačte Enter

Krok 4: Počkajte chvíľu na spracovanie aktivácie a reštartujeme server.

Hotovo

Kontaktujte nás pokiaľ Vás zaujal náš článok blogu alebo potrebujete pomoc pri správe firemnej siete. Pracujte bez obmedzení, efektívne a bezpečne.